Uitgangspunt van het bestuur is dat iedereen die belangstelling heeft voor schaken, welkom is bij onze club. Ook om die reden is de contributie van onze club al vele jaren geen cent hoger dan strikt noodzakelijk is.

Per kalenderjaar

Voor volwassen leden bedraagt de contributie slechts 85 euro per kalenderjaar. Voor jeugdleden hanteren we een speciaal tarief van 42,50 euro. De contributie is verschuldigd per kalenderjaar en wordt begin van het nieuwe jaar in rekening gebracht. Lidmaatschap kan worden opgezegd tot 2 maanden voordat het nieuwe kalenderjaar begint.

Beroep op gemeente

In bijzondere gevallen is het mogelijk een beroep te doen op de gemeente Westerwolde op basis van de participatiewet. Speciaal bedoeld voor mensen met een laag inkomen op of onder bijstandsniveau. Aan hen verstrekt de gemeente jaarlijks maximaal 120 euro voor het afsluiten van abonnement of lidmaatschap op diverse clubs en verenigingen.