Uitgangspunt van het bestuur is dat iedereen die belangstelling heeft voor schaken, welkom is bij onze club. Ook om die reden is de contributie van onze club al vele jaren geen cent hoger dan strikt noodzakelijk is.

Lidmaatschappen

Voor volwassen leden bedraagt de contributie slechts 85 euro per kalenderjaar. Jeugdleden betalen 42,50 euro. Verder kent de club een buitenlidmaatschap, speciaal voor leden die buiten Westerwolde wonen en niet alle clubavonden kunnen bezoeken, of die lid willen zijn van meerdere schaakclubs. Buitenlidmaatschap kost 50 euro en aanvragen hiervoor worden getoetst door het bestuur. Tenslotte is het mogelijk de club als donateur te steunen. Donateurs betalen 42,50 per jaar.

Opzegging

De contributie is verschuldigd per kalenderjaar en wordt begin van het nieuwe jaar in rekening gebracht. Opzegging van lidmaatschap kan tot 2 maanden voordat het nieuwe kalenderjaar begint, dus tot uiterlijk 1 november. Zonder opzegging loopt het abonnement automatisch een kalenderjaar door.

Beroep op gemeente

In bijzondere gevallen is het mogelijk een beroep te doen op de gemeente Westerwolde op basis van de participatiewet. Speciaal bedoeld voor mensen met een laag inkomen op of net boven bijstandsniveau. Aan hen verstrekt de gemeente jaarlijks maximaal 120 euro voor het afsluiten van abonnement of lidmaatschap op diverse clubs en verenigingen.